1766
۲۵۷

خلبانی بوریس جانسون بعد از استعفا

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان که هفته گذشته استعفا داد، در حال خلبانی یک جت جنگی دیده شد است.

دیدگاه تان را بنویسید