2006
۱۴۶۴

لحظه عجیب فرار موفقیت‌آمیز یک سارق از دست پلیس

تصویری از یک لحظه غفلت پلیس که قدرت فرار به سارق داد را ببینید.

به عنوان یک نیروی پلیس شما حتی نباید یک لحظه از متهم خود چشم بپوشید. این اصلی‌ست که در تمام دوران آموزش به داوطلبان کار در نیروهای پلیس گوشزد می‌شود. اما گویا این گوش‌زد کردن‌های مداوم برای پلیس‌های حاضر در این ویدیو کافی نبوده. در این ویدیو لحظه عجیب فرار موفقیت‌آمیز یک سارق از دست پلیس روی غفلت عجیب نیروهای امنیتی را می‌بینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید