2078
۳۱۱۴

لحظه دستگیری زورگیرانی که با روش «خفه کنی» از بانوان سرقت می‌کردند

متهمان با شناسایی زنان آنها را تعقیب کرده و در محلی خلوت با روش خفه کنی ، کیف قربانیان را سرقت می کردند. دو سارق حرفه ای با تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران شناسایی شدند و به سه فقره سرقت به این روش اعتراف کردند که تحقیقات از آنها در پلیس آگاهی ادامه دارد.

متهمان با شناسایی زنان آنها را تعقیب کرده و در محلی خلوت با روش خفه کنی ، کیف قربانیان را سرقت می کردند. دو سارق حرفه‌ای با تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران شناسایی شدند و به سه فقره سرقت به این روش اعتراف کردند که تحقیقات از آنها در پلیس آگاهی ادامه دارد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید