2100
۳۸۸

حرکت نژادپرستانه و غیرانسانی شاه جدید انگلیس!

چارلز سوم، در جریان تشییع جنازه ملکه الیزابت اقدامی نژادپرستانه انجام داد.

چارلز سوم، در جریان تشییع جنازه ملکه الیزابت از مصافحه با یک رنگین‌پوست امتناع می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود که رسانه‌ها و افکار عمومی او را به نژادپرستی متهم کنند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید