2101
۱۳۴۶

بغض رئیسی در هواپیما: من باید صدای ملت ایران باشم

در فیلم منتشر شده از بغض رئیسی هنگام گفتگو در هواپیمای عازم نیویورک وی می‌گوید: من باید صدای ملت ایران باشم.

ویدیویی منتشر شده از بغض رئیسی هنگام گفتگو در هواپیمای عازم نیویورک را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید