2128
۸۴۰۸

صحبت‌های عادل فردوسی‌پور در پی درگذشت مهسا امینی

عادل فردوسی‌پور در پی حوادث اخیر پیغامی خطاب به مردم منتش کرد

در پی درگذشت مهسا امینی و برخی اعتراضات به این ضایعه تلخ، عادل فردوسی‌پور پیامی ویدیویی منتشر کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید