2173
۲۴۵۳

اعلام موضع قاطع قالیباف در خصوص پرونده فوت مهسا امینی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص پرونده فوت مهسا امینی واکنشی جدید نشان داد.

قالیباف رئیس مجلس در خصوص پرونده فوت مهسا امینی گفت: باید علت فوت مهسا امینی بصورت رسمی و روشن اعلام شود.

دیدگاه تان را بنویسید