2198
۹۴۴

کنایه جنجالی کارشناس صداوسیما به ماجرای مهاجرت فرزند انسیه خزعلی: خجالت بکشید

کنایه جنجالی کارشناس صداوسیما به ماجرای مهاجرت فرزند انسیه خزعلی را ببینید.

کنایه سنگین کارشناس صدا و سیما به ماجرای مهاجرت فرزند انسیه خزعلی را ببینید. این کارشناس گفت: مادر فیلتر می‌کند و پسر VPN می‌فروشد. خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد!

 

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید