2221
۷۱۳

ریزش احتمالی استادیوم آزادی تأیید شد

مدیر سابق ورزشگاه آزادی مدعی شد که احتمال ریزش این استادیوم وجود دارد.

 مدیر سابق ورزشگاه آزادی گفت: در استادیوم آزادی پدیده «شکست سکوها» اتفاق افتاده است.زیر سکوها عمق وجود دارد که می‌تواند باعث بروز حادثه و آسیب‌ هواداران شود!

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار