2270
۵۲۱

خط و نشان رئیسی برای دشمن: دانشجو و اساتید دشمن را ناکام خواهند گذاشت

ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا در حضور دانشجویان سخنرانی کرد

رئیس‌جمهوری گفت: اقتصاد در حوزه‌‌های مختلف باید در کشور فعال شود.اطمینان دارم با همتی که شما دانشجویان و اساتیدتان دارید خصوصا این نسل جدیدی که امروز در میدان است حتما مثل عرصه‌های دیگر دشمن را ناکام خواهد گذاشت تصور کرده‌اند در ظرف دانشگاه بتوانند به امیال پلیدیشان برسند غافل از اینکه دانشجو و استاد ما بیدار است و آنقدر بصیرت دارد که به دشمن  اجازه ندهد در جهت امیال پلیدش کوچکترین حرکتی کند. بله باید به دشمن گفت که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید