2277
۱۹۷۰

ادعای نماینده تهران در مجلس درباره تعداد معترضان در حوادث اخیر

نادری نماینده تهران در تحلیل تجمعات اعتراضی ادعای جدید مطرح کرد.

نماینده تهران در تحلیل تجمعات اعتراضی گفت: این جنبش آن قدر که دارد بازنمایی می شود نیست، البته یک جنبش است. بالاخره ما باید آن را ببینیم و ریشه هایش را بشناسیم.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید