2279
۶۴۶

دعوت کمیسیون امور داخلی کشور از پزشک معتمد خانواده مهسا امینی

علی حدادی ادعایی جدید را در خصوص خانواده مهسا امینی مطرح کرد.

علی حدادی گفت: ما سه مرحله از خانواده مهسا امینی دعوت کردیم تا در کمیسیون حضور پیدا بکنند ولی جوابی داده نشد. کمیسیون تمام تلاش خود را بدون ملاحظه برای روشن شدن این پرونده انجام داده و خواهد داد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید