2282
۳۱۲

کنایه مجری تلویزیون به تصویب آیین‌نامه واردات خودرو؛ پراید ۱۵۲ وارد می‌شود؟

مجری شبکه پنج تلویزیون گفت: امیدواریم آقایان خودرویی وارد نکنند بعد بگویند پراید ۱۵۲ است که از کره وارد کرده‌ایم!

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار