2285
۵۲۷

یگان ویژه با کسانی که در درگیری‌ها فرار می‌کنند چگونه برخورد می‌کند؟

صحبت‌های فرمانده یگان ویژه قبل از شروع درگیری‌ها را در این ویدیو ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید