2286
۵۰۹۱

بخشی از صحبت‌های فرماندهان پلیس یگان ویژه: معترضین هم مثل خواهر و مادر خود ما هستند.

صحبت‌های فرماندهان پلیس یگان ویژه که رسانه‌های آن‌ور آبی آن را منتشر نمی‌کنند؛ معترضین هم مثل خواهر و مادر خود ما هستند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید