2291
۲۳۰۹

رفتار جالب ماموران یگان ویژه با کودکی که از آن‌ها ترسیده است

واکنش ماموران یگان ویژه به کودکی از آنها ترسیده است را ببینید.

️ چند روزی است که به دلیل تجمع‌های اغتشاشگران در شهر، مأموران یگان ویژه چه آنهایی که موتورسیکلت سواران و چه آنهایی که با خودرو در شهر تردد می‌کنند در برخی از معابر و چهارراه‌ها به جهت تأمین نظم و امنیت استقرار دارند.  در این میان هستند برخی از کودکان که با دیدن چهره‌های پلیسی که سرتاپا ها لباس تیره پوشیده است و نقاب به چهره دارد بترسند. امروز در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس می‌آورد و از مأموران یگان ویژه می‌خواهد تا با کودک صحبت کند تا کمی از استرس و نگرانی آن کودک کم شود. مأموران یگان ویژه با کودک صحبت می‌کنند، او را سوار موتور می‌کنند و برای او بستنی می‌خرند تا کودک آرام شود و به کودک اطمینان می‌دهند که کنار آنها آرامش و امنیت دارند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید