2360
۹۷۳

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در مورد فوت مهسا امینی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد واقعه فوت خانم مهسا امینی در مجلس قرائت شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید