2363
۷۴

برگزاری جلسه منتقدان با رئیس دستگاه قضا

مدعی رسیدن به نقطه مطلوب قوه قضائیه نیستیم، در مسائل مختلف که به ما نقد دارید و پیشنهادی مد نظرتان هست به ما پیشنهاد بدهید. روز پنجشنبه با چهار نفر که مدعی وابسته به جریان خاصی بودند صحبت کردیم که قرار شد طرحشان را بدهند؛ این کار ادامه خواهد داشت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید