2373
۱۴۱

نگرانی مردم اروپا از زمستان پیش رو: نمی‌خواهیم یخ بزنیم!

اسفند سال گذشته بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا یک صدا به حمایت اوکراین پرداختند اما به تازگی و در پی ایجاد بحران انرژی در غرب تظاهراتی گسترده علیه حمایت از اوکراین انجام میشود. اما تاثیر تحریم روسیه و خطر ایجاد تفرقه در اتحادیه اروپا چه مقدار است؟

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار