2404
۸۸۱

توضیحات فرمانده یگان ویژه از جزئیات یگان ویژه زنان

یگان ویژه زنان متشکل از بانوانی است که به صورت درجه‌دار و افسر آموزش‌های کامل را دیده و به صورت یک واحد عملیاتی در تهران سازمان‌دهی شده است.

یگان ویژه زنان متشکل از بانوانی است که به صورت درجه‌دار و افسر آموزش‌های کامل را دیده و به صورت یک واحد عملیاتی در تهران سازمان‌دهی شده است. در مواقعی که خانم‌هایی در اجتماعات مقابل ما هستند اگر نیاز به دستگیری باشد و معذوریت شرعی وجود داشته باشد این زنان یگان ویژه هستند که وارد عمل می‌شوند. مأموران ما در عین رعایت حجاب و پوشیدن مقنعه و گذاشتن کلاه، لباس ضدضربه‌ای متناسب با مأموریت را به تن دارند.

دیدگاه تان را بنویسید