2437
۷۳۸

اعتراف جنجالی مقام ارشد روسیه: تحریم ایران خبری خوبی برای ماست!

مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه در این مصاحبه صراحتا می‌گوید: ایران تحت تحریم باقی می ماند، تحریم هایش هم شدیدتر می شود؛ صادقانه بگویم، این خبر خوبی برای ماست.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید