2476
۷۸۶

واکنش سخنگوی دولت به شعار دانشجویان خواجه نصیر

بهادری جهرمی سخنگو دولت که به دانشگاه خواجه نصیر رفته بود به شعار دانشجویان پاسخ داد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید