2476
۷۸۹

واکنش سخنگوی دولت به شعار دانشجویان خواجه نصیر

بهادری جهرمی سخنگو دولت که به دانشگاه خواجه نصیر رفته بود به شعار دانشجویان پاسخ داد.

دیدگاه تان را بنویسید