2477
۲۴۷

شوخی سخنگوی دولت با دانشجویان: به شما هم مثل من ناهار نداده‌اند؟

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در آغاز سخنرانی خود در جمع دانشجویان خواجه نصیر گفت:به شما هم مثل من ناهار نداده‌اند؟ مثل اینکه مشکل همه جاها «ناهار» است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید