2509
۱۳۱

جشنی که هوای هند را چند برابر آلوده کرد

شب گذشته میلیونها نفر از مردم هند جشن دیوالی را برگزار کردند. جشنی که به روشنایی و نور معروف است. این جشن باعث شد تا هوای هند چندبرابر آلوده شود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید