2520
۸۵

متروپل دوباره فرو ریخت

بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان (سمت خیابان سعدی) ظهر روز چهارشنبه ریزش کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار