2550
۲۱۳

آیت‌ الله‌ هاشمی‌ رفسنجانی: با آزادی و اطمینان دادن که فضا، فضای تفکر و منطق است!

آیت‌ الله‌ هاشمی‌ رفسنجانی گفت: شرایط منطقه، جهان و ایران ایجاب می کند که بسیار تا بسیار باید هوشیار باشیم. اگر تحریمها رفع شود خواهید دید چه فضایی برای اجرای طرحهای نیمه تمام باز خواهد شد. بیکاریهایی که بیشترش به ما لطمه می زند به ویژه بیکاری قشر تحصیل کرده. تورمی که بیش از حد تحمل مردم متوسط به پایین است، اینها مشکلات واقعی است و خانواده‌ها متزلزل می شوند. شما بزرگان و اساتید وظیفه دارید موقعیت خودمان جهان و منطقه را تشریح کنید همچنین نباید نشاط و اطمینان روحی و سیاسی مردم را از آن ها بگیریم. سخنرانی آیت الله هاشمی در دانشگاه امیرکبیر/۱۳۹۴

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار