2592
۱۸

افزایش جرایم در آمریکا به مشکلی جدی بدل شده است

رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت: جرایم خشونت بار در ۷ سال اخیر افزایش یافته است و این موضوع تنها در دو سال اخیر وجود نداشته است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار