2594
۱۷۳

دفاع کرباسچی از روزنامه‌نگار زندانی: الهه محمدی از طرف روزنامه ماموریت داشت

مدیرمسئول هم‌میهن گفت: مسئله پیش آمده برای خانم محمدی به دلیل کاری است که از طرف روزنامه مامور به انجام بوده و من برای اینکه اخبار کذب منتشر نشود، تاکید داشتم که در محل از خود خانواده مهسا امینی تحقیق شود. حضور خبرنگار در صحنه‌ای که حساسیت وجود دارد حرفه‌ای ترین کاری است که یک روزنامه و به تبع آن یک خبرنگار باید انجام دهد و ایشان از طرف روزنامه ماموریت گرفت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار