2597
۱۰۹

قوچانی: آقای مصباح درباره ترور حرف زد و حجاریان ترور شد

محمد قوچانی در برنامه شیوه گفت: در دین پیامبر هم رحمت است هم قدرت اما آقای مصباح راجع به مجوز ارهاب حرف می‌زد. می‌گفت ارهاب چون نمی‌خواست کلمه ترور را بگوید. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما همان زمان که آقای مصباح درباره این که چه زمانی می‌توان ترور کرد صحبت کرد آقای حجاریان ترور شد. قاسم روانبخش در پاسخ او گفت: ایشان هیچ وقت از ترور صحبت نکردند. قرآن می‌گوید دشمن باید از شما غلظت یعنی درشتی ببیند و این به معنای ترور نیست. مشی آقای مصباح همان مشی امام است که ترور ممنوع بود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار