2605
۴۴

هزینه هنگفت آمریکا در حوزه رسانه برای جلوگیری از نفوذ ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه تهران گفت: آمریکا برای جلوگیری از نفوذ ایران در دنیا، برای رسانه‌ها هزینه می‌کند. عدد واقعی و پنهان بسیار بیشتر از رقم گفته شده است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار