2624
۳۲

آزمایش همیشه جذاب فیزیک؛ واکنش نیتروژن مایع و آب گرم

تصویری از انفجار در آزمایش واکنش نیتروژن مایع و آب گرم را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید