2636
۹۸

خشونت جنون آمیز پلیس کانادا علیه زنان این کشور

تصویری دلخراش از خشونت جنون آمیز پلیس کانادا علیه زنان این کشور را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید