2643
۶۷۸

نجات معجزه‌آسا یک راننده پس از پشتک‌های فراوان ماشینش

راننده یک ماشین پس از چپ کردن ماشینش به طرز عجیبی صحیح و سالم از آن پیاده شد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار