2658
۷۸۶

ویدیوی خبرگزاری فارس از اولین تصاویر و اظهارات توماج صالحی حین دستگیری

توماج صالحی از فعالین فضای مجازی، حین خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور دستگیر شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید