2663
۸

میزان مصرف آب تهرانی‌ها به ۳ میلیون لیتر رسید

معاون بهره برداری آبفای جنوب شرق تهران گفت: در خصوص وضعیت آب باید به گونه‌ای عمل شود که نه تنها ذخایر کنونی آب را حفظ کنیم بلکه لازم است برای تامین آب سال آینده نیز تدابیری بیاندیشیم.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید