2690
۳۳۶

زیر گرفتن ۱۷ نفر در تظاهرات برزیل توسط یک راننده روانی

فردی در یک تظاهرات در کشور برزیل با ماشینش ۱۷ نفر را زیر گرفت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار