2713
۱۱۷

حمله به رکورد برج خلیفه؛ بلندترین آسمان‌خراش جهان در چند سال آینده کجا خواهد بود؟

برج خلیفه که با ۱۶۳ طبقهٔ قابل استفاده و ۸۲۸ متر بلندی، هم‌اکنون بلندترین سازه و آسمان‌خراش ساخته شده به دست انسان است. با توجه به طراح‌های اولیه ساخت دیگر آسمان‌خراش ها،در آینده نزدیک جایگاه نخست خود را متزلزل می بینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار