2751
۱۰۳

نتقاد تند مجری تلویزیون نسبت به مرکز پیش‌بینی و مخاطرات سازمان هواشناسی

مجری برنامه تهران ۲۰ نسبت به مرکز پیش‌بینی و مخاطرات سازمان هواشناسی گفت : هشدارها را هدر ندهید و بگذارید برای موارد جدی تر و بحرانی.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار