2766
۷۴۳

ماجرای انتشار شماره مهران رجبی در اینترنشنال و تماس یک مزاحم اسرائیلی

مهران رجبی مدعی شد که اخیراً تماس بیش از ٧ هزار از خارج کشور و مزاحمت داشته که یکی از آنها از کشور اسرائیل بوده است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار