2769
۲۱۹

انتخابات میان دوره ای آمریکا؛ اهمیت نتایج این انتخابات در چیست؟

انتخابات میان دوره ای در میانه هر دوره ریاست جمهوری (دو سال پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و دو سال پیش از رای گیری بعدی) برگزار می شود. در جریان این انتخابات تمام اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای مجلس سنا انتخاب می شوند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید