2807
۴۹۳

استقبال با تخم‌مرغ از پادشاه انگلیس

یک مرد معترض بعد از پرتاب سه تخم‌مرغ به سمت «چارلز سوم» و همسرش در شهر یورک انگلیس، بازداشت شد. هیچ یک از تخم‌مرغ‌ها به او و همسرش برخورد نکرد.او همچنین فریاد می‌زد: این کشور بر روی خون بردگان ساخته شده اس

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید