2870
۹۸۲

واژگونی مرگبار کامیون روی خودروی سواری

زمانی که یک کامیون در حال عبور از جاده بود با یک انحراف جزئی به سمت چپ، بر روی خودرو کناری خود واژگون شد و حادثه وحشتانکی را رقم زد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار