2923
۱۲۰

ترامپ برای همیشه حذف می‌شود؟

نتایج دور از پیش‌بینی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، سوژه بسیاری از رسانه‌ها در هفته جاری بود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید