299
۱۰۰

باران ملخ در آفریقا

به خاطر گرمای هوا و طوفان، آفریقای جنوبی با پدیده‌ای عجیب مواجه شد.

یک دسته عظیم ملخ در آفریقا صحنه‌ای عجیب درست کردند. دسته این ملخ‌ها آنقدر بزرگ است که آفریقایی‌ها آن را شبیه به برف توصیف می‌کنند.

این تصاویر در ناحیه کیپ در جنوب آفریقا ثبت شده و گفته می‌شود به خاطر گرمای هوا و طوفان، چنین اتفاقی رخ داده است

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید