301
۲۶۱۷

لحظه دلخراش تصادف موستانگ با اتوبوس مدرسه

لحظه وقوع تصادف خودروی موستانگ با اتوبوس مدرسه در نیومیکزیکو را ببینید.

این لحظه وقوع تصادف خودروی موستانگ با اتوبوس مدرسه در نیومیکزیکو  است.

در این حادثه، موستانگ در حال مسابقه در خیابان بود که با یک اتوبوس مدرسه در نیومکزیکو برخورد نمود. اتوبوس و سرویس های مدرسه در تمام دنیا از اهمیت خاصی در تردد و مقررات رانندگی برخوردارند. همواره توصیه می شود که جانب احتیاط در مواجه با این سرویس ها رعایت شود. در این ویدئو دردناک شدت حادثه به گونه ای است که دانش آموزان بر اثر برخورد پرتاب می شوند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید