1351
۴۳

طرح جالب در چین برای ایجاد ایستگاه قطار داخل آپارتمان‌ها

طرح مفهومی یک شرکت چینی برای ایجاد ایستگاه‌های قطارهای درون شهری، در داخل آپارتمان‌ها را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار