1226
۱۳۰

تصادف آمبولانس با خودرو سر تقاطع

این تصویر توسط دوربین سر چهار راه ثبت شده لحظه برخورد شدید آمبولانس با یک خودرو را نشان می‌دهد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید