1360
۳۱۴۷

حرکات عجیب یک موتورسوار بعد از تصادف شدید در تقاطع با سواری

این موتور سوار عجیب که بعد از تصادف با خورد و نجات یافتن جانش حرکات عجیب از خود نشان داد را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار