1361
۱۵۸

لحظه تلخ زیر گرفتن یک کامیون توسط قطار

راننده کامیون در لهستان بدون توجه به نزدیک شدن قطار از روی ریل گذشت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید