1365
۴۷

یک اشتباه محاسباتی و خرد شدن شیشه!

یک ضربه ساده، می‌تواند قطورترین شیشه‌ها را هم پودر کند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار