1365
۳۱

یک اشتباه محاسباتی و خرد شدن شیشه!

یک ضربه ساده، می‌تواند قطورترین شیشه‌ها را هم پودر کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید